Suomen ja Liettuan suhteita ja ystävyysseuratoimintaa

Suomalaisten ja liettualaisten keskinäiset suhteet juontavat juurensa kaukaa - aina hämäristä ennen ajanlaskumme alkua. Siitä ovat todisteiksi jääneet mm. lukuisat liettualaiset lainasanat suomen kielessä. Uudemmissa kulttuurisuhteissa merkittäviä ovat olleet kesät 1894 ja 1895. Tuolloin kirjailija Maila Talvio (1871 - 1951) ja hänen miehensä, professori J.J.Mikkola asuivat Ploksciain kirkonkylässä ja solmivat suhteita liettualaisiin kulttuuri-ihmisiin. Liettuan-kesät jättivät syvän jäljen Maila Talvion tuotantoon ja myöhempään toimintaan.

1920-luvulla professori A.R. Niemi vaikutti voimakkaasti tutkimustyöllään maittemme kulttuurisuhteiden kehitykseen. Hän myös teki aloitteen ystävyysseuratoiminnasta. Suomen ja Liettuan välinen ystävyysseuratoiminta sai alkunsa jo 1916 - 18 Suomessa olleen liettualaisen siirtokunnan Vytis-yhdistyksestä. Maailmansotien välisenä aikana toimintaa jatkoi Helsinginsuomalais-liettualainen yhdistys. Suhteet katkesivat toisen maailmansodan lopputuloksen seurauksena. Jossain määrin yhteyksiä Neuvosto-Liettuaan hoidettiin mm. Suomi - Neuvostoliitto -seuran kautta. Huhtikuussa 1990 perustettiin Helsingissä Donelaitis-seura jatkamaan suomalais-liettualaisen yhdistyksen toimintaa. Tammikuussa 1990 Vilnassa perustettiin Lietuvos-Suomijos Draugija, Liettua - Suomi -ystävyysseura, jota johtaa professori Stasys Skrodenis. Ystävyyskaupunkitoiminnan suhteet ovat olleet Joensuulla ja Vilnalla vuodesta 1970. Muita ystävyyskaupunkisuhteita ovat Kokkola ja Marijampole vuodesta 1966, Kotka ja Klaiped vuodesta 1994 ja Tampere ja Kaunas vuodesta 1997.

Joensuu ja Vilna

Joensuu ja Vilna ovat olleet ystävyyskaupunkeja vuodesta 1970 lähtien. Joensuulainen ystävyysseuratoiminta kanavoitui neuvostomiehityksen aikana lähinnä Suomi - Neuvostoliitto -seuran ja sen Joensuun osaston Liettua -jaoston kautta. Liettuan itsenäistyessä jaosto itsenäistyi vuonna 1991. Siitä tuli Joensuun seudun Donelaitis-seura - Liettuan ystävät ry. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin opettaja Pekka Pakarinen.

Suomen ja Liettuan väliset muut ystävyysseurat

Donelaitis-seura - Liettuan ystävät ry. Perustettu 1990.

Toimisto: Mariankatu 8 B c 12, 00170 Helsinki, puh. 09-6801050, fax 09-68430300, päivystys varmimmin ti, ke klo 12 - 15. Puheenjohtaja professori Hannu Niemi, Kuunaritie 16, 00850 Helsinki, puh.09-1918870, fax 09-1918872

Järjestösihteeri Stase Rajala.

Pankkiyhteys Merita 206318-35683. Jäsenmaksut: 80 mk/henkilö, 50 mk/opiskelija, 500 mk/yhteisö.

Donelaitis-seuran kirjeenvaihtajajäsen Liettuassa: Dosentti Regina Venckute, Dukstu 22 - 94, LT-2010 Vilnius, Lithuania, puh.k. +370-2-423-325 Lietuvos ir Suomijos Draugija (Liettua - Suomi -seura), perustettu 1990.

Puheenjohtaja professori Stasys Skrodenis, Gineitiskiu 9, Gineitiskes,LT-4040 Vilniaus raj., puh. k. +370-2-573928

Tampereen Liettua-seura.

Perustettu 1997. Kansainvälinen toimintakeskus, Suvantokatu 13, 2. Krs, 33100 Tampere. Puheenjohtaja toimittaja Aulis Kallio, puh. 03-2145509 Sihteeri hall.lis. Heikki Rantala, puh. 040-5643824

Muita yhteystietoja

Liettuan suurlähetystö Suomessa, Rauhankatu 13 A, 2. Krs, 00170 Helsinki, puh. (09) 608 210, fax (09) 608 220. Suurlähettiläs: Neris Germanas. Konsuli: Jurate Kaziliuniene. Neuvos: Albinas Zananavicius. Kanslia: Leila Pikk-Moilanen.

Liettuan kunniakonsuli Suomessa: Aulis Tinnilä, Punatuvantie 1, 00680 Helsinki, puh. (09) 728 5654, fax (09) 777 4483.

Suomi - Liettua -Kauppayhdistys ry. c/o World Trade Center Helsinki, PL 800 (Aleksanterinkatu 17) 00101 Helsinki, puh. (09) 69 692 021, fax (09) 69 692 021. Puheenjohtaja Aulis Tinnilä. Sihteeri Noora Salo, sähköposti noora.salo@wtc.fi

Suomen Liettuan suurlähetystö, Klaipedos 6, LT-2600 Vilnius, puh.+370 2 221 621, 222 775, fax +370 2 222 463. Suurlähettiläs: Rauno Viemerö. Lähetystön II sihteeri: Pirjo Tulokas. Lehdistö- ja kulttuuriavustaja: Hanna Säilä.

Suomen vientikeskus Vilnassa / Finland Trade Center, kaupallinen avustaja: Jonas Cerneckis, Dominikonu 5, LT-2001 Vilnius, puh. +370 2 223 221, fax +370 2 224 288, sähköposti vilna@exports.finland.fi

Koko Baltiasta vastaava kaupallinen sihteeri: Jorma von Hertzen, FinlandTrade Center, Embassy of Finland, Jana iela 14-1, LV-Riga, Latvia, puh.+371 7 216 429, fax +371 7 820 340, sähköposti riga@exports.finland.fi

Donelaitis-lehti. Donelaitis-seura - Liettuan ystävät ry:n jäsenlehti. Ilmestyy 5 kertaa vuodessa. 7. Vuosikerta vuonna 1999. Toimitus jaulkoasu: Baltian Tiedotustuotanto/J.T. Laakso, PL 280, 00531 Helsinki, puh. ja fax (09) 715 116, sähköposti jtlaakso@artic.net

Suomija. Lietuvos - Suomijos Draugijos Leidinys. Liettua - Suomi -seuranjulkaisu. Leidziamas nuo 1991 m. Redaktorius/päätoimittaja: VygandasCaplikas, puh. +370 2 451 402, fax +370 2 333 342. Toimittajat: DovileCaplikaite, Grazina Didelyte, Oiva Laitinen, Ona Suncoviene, JormaVartiainen.

 

Takaisin